Revize plynových zařízení

Zabývám se revizemi a zkouškami plynových zařízení na základě oprávnění TECHNICKÉ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY v tomto rozsahu:

  • - f: Domovní a průmyslové plynovody na plynná paliva včetně propanu, butanu a jejich směsí. NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn.
  • - g: Spotřebiče na plynná paliva s výkonem do i nad 50 kW.

Zajišťuji výchozí i provozní revize domovních plynovodů ve Zlínském kraji.

Provádím záruční i pozáruční servis plynových spotřebičů ve firmách i domácnostech.

Dodávám včetně montáže a uvedení do provozu plynové kondenzační a atmosférické kotle BAXI a THERMONA, průtokové ohřívače a podokenní topidla KARMA a zásobníkové ohřívače QUANTUM.